homeland

«اگر دوستی خانواده (پدر، مادر و فرزند) امری فطری است، دوستی وطن ظاهرا نیمی فطری و نیمی اکتسابی _ یعنی تعقلی _ است. برای دوست داشتن خانواده لازم نیست کتابی نوشته شود: غریزه کار خود را می‌کند، ولی برای دوست داشتن وطن نوشتن کتاب‌ها ضروری است. زیرا تا در وطن هستیم و تا هنگامی که وطنی داریم، از جایگاه والایی که وطن در دل و جانمان دارد، غافل‌ایم. چنین است که در امر وطن‌دوستی جز تکیه بر عواطف به مدد عقل و استدلال نیز نیازمندیم...»

از میان مقالات «مصطفی رحیمی»

/ 0 نظر / 26 بازدید